Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders / verzorgers van kinderen die gebruik maken van de desbetreffende kinderopvang. De oudercommissie fungeert als schakel tussen het management van de locatie en de ouders / verzorgers van de kinderen. Samen zorgen we ervoor dat kinderen met een glimlach van de kinderopvang thuiskomen.

Welke taken?
De oudercommissie kan adviseren over tal van zaken, zoals het pedagogisch beleid, kwaliteitsbeleid, tarieven, risico-inventarisatie, veiligheid en gezondheid.

Wat is het doel?
De belangen van kinderen en de ouders/verzorgers op een zo goed mogelijke manier behartigen bij het management.

Frequentie bijeenkomsten
4 à 5 keer per jaar komt de commissie bij elkaar. Hierbij sluit ook de assistent leidinggevende aan.  Iedere ouder/ verzorger heeft toegang als toehoorder tot de vergadering, mits van tevoren aangemeld bij de voorzitter van de oudercommissie.

Aanmelden?
Wil je onderdeel uitmaken van de oudercommissie? Maak dit kenbaar bij onze oudercommissie of bij de assistent leidinggevende of locatiemanager van de locatie.

Lid van BOinK
De oudercommissie is lid van BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. Alle ouders / verzorgers zijn automatisch lid.

Robin

Als moeder van Tjores, Veere en Rieke kon ik geen nee zeggen op de enthousiaste vraag of ik de oudercommissie wilde versterken. Ik vertegenwoordig met alle liefde alle ouders van locatie Binnenstad, dus mocht je ideeën, feedback, op- en/of aanmerkingen hebben, voel je vrij om het met mij te delen. Hoe herken je mij? Zie je iemand stoeien met 3 kids die niet luisteren en niet naar huis willen? Dat ben ik ;).

Birgit

Mijn naam is Birgit Kemkes. Mama van Oscar (2022), een vrolijke jongen welke ontzettend veel plezier beleeft en leert op locatie Binnenstad. Zijn kleine zusje is in aantocht (sept ’23) en we zijn blij dat ook zij vanaf januari bij locatie Binnenstad terecht kan. Toen ik laatst werd gevraagd aan te sluiten bij de Oudercommissie kon ik geen nee zeggen. Ik wil graag dat ik mijn kinderen zorgeloos kan achterlaten als ik een dag ben gaan werken & dat ze het daar naar hun zin hebben. Je mag mij altijd benaderen mocht je inbreng hebben voor de oudercommissie.