dagopvang tilburg - De Spelende Kinderopvang Tilburg

Dagopvang

Ritme en regelmaat is voor jonge kinderen van groot belang. Door op vaste tijden terugkerende activiteiten te plannen geven we ze houvast en ontstaat een vast patroon. Daarmee scheppen we veiligheid en vertrouwen. Maar naast alle vaste momenten is er ook genoeg tijd om te spelen leren en groeien. We nemen je graag mee in een dag op onze Tilburgse dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Dagprogramma

Halen en brengen
Tijdens het halen en brengen is er tijd om te vertellen en te vragen hoe de dag is geweest (overdracht).
Wanneer ouders / verzorgers aangeven dat het tijd is om te gaan, worden kinderen overgenomen door pedagogisch medewerkers.

Kringetje
Tweemaal per dag gaan we met z’n allen aan tafel om liedjes te zingen of verhaaltjes te vertellen.

Fruithapje
Rond 9.30 uur eten de kinderen samen fruit. Tijdens het eten zitten de kinderen allemaal aan tafel.

Speelblok
Als we binnen spelen doen we dat met z’n allen in de groepsruimte. Tevens gebruiken wij de gangen voor specifieke activiteiten.

Broodmaaltijd
Rond 11:30 uur gaan we brood eten. We verwachten van kinderen dat ze aan tafel blijven zitten. Dit bevordert de rust in de groep. Wanneer de baby’s wakker zijn en ze nog geen brood eten, worden ze ook betrokken bij de broodmaaltijd.

Activiteiten
In de ochtend en in de namiddag is er tijd voor spel en activiteiten. We proberen zoveel mogelijk variatie aan te brengen in het spel en de speelsituaties. Dit zodat de kinderen al spelend ervaring opdoen en zich kunnen ontplooien.
We proberen iedere dag ook even naar buiten te gaan, ook met de allerkleinsten.

Middagslaapje
Na de broodmaaltijd gaan kinderen die thuis gewend zijn om te slapen naar bed.

Baby’s
Bij baby’s proberen we nauw aan te sluiten bij de wensen van ouders / verzorgers en de individuele behoeften van het kind. Naarmate ze ouder worden, nemen kinderen steeds meer deel aan het dagprogramma van de andere kinderen.