F.A.Q.

F.A.Q.

Algemene vragen

Bekijk hier  onze openingstijden en contactgegevens van ons servicebureau.

Onze medewerkers van de planning kunnen je direct vertellen of er nog plaats is. Neem hier contact met ons op. Een plaatsing wordt gedaan na een rondleiding en inschrijving.

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een rondleiding te krijgen op een van onze locaties. Tijdens de rondleiding ontvang je alle relevante informatie en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen. Voor een afspraak kun je hier  contact met ons opnemen.

 

Je kunt je kind hier inschrijven. In verband met gevoelige gegevens word je omgeleid naar een beveiligde pagina (met beveiligcertificaat), waar de gegevens gecodeerd worden verzonden om de privacy te borgen. Als je de inschrijving goed hebt doorlopen, ontvang je een bevestiging per e-mail van de inschrijving. Heb je geen e-mail ontvangen of krijgt een foutmelding? Neem dan contact op met ons servicebureau.

Indien wij je een plaatsingsovereenkomst hebben aangeboden, ben je verzekerd van een kindplaats vanaf het moment dat wij deze ondertekend retour hebben ontvangen. Indien je binnen 5 werkdagen na de inschrijving geen plaatsingsovereenkomst heeft ontvangen, verzoeken wij je om contact met ons op te nemen.

Dit is afhankelijk van het soort opvang. Voor dagopvang is de plaatsingsovereenkomst geldig tot het kind 4 jaar wordt en naar het basisonderwijs gaat. Voor buitenschoolse opvang is de overeenkomst geldig tot de leeftijd van 12 jaar of einde basisonderwijs. Indien een eerdere einddatum gewenst is, kunnen we deze reeds verwerken in de plaatsingsovereenkomst.

Je kunt je kind(eren) aanmelden voor de buitenschoolse opvang. Wij bieden voor- en naschoolse opvang aan op alle locaties, met uitzondering van locatie Piushaven. Meer informatie over de locaties vind je op deze website.

Wanneer een studiedag plaatsvindt op je reguliere opvangdag, mag je kind komen wanneer de school gesloten is. Op een niet reguliere opvangdag kun je deze studiedag aanvragen via de ouder app.

De overeenkomst is op te zeggen met inachtneming van één maand vanaf de dag van opzegging. Dit geldt voor zowel gehele opzegging als eventuele dagdelen. De opzegging dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de planning.

Financiële vragen

Dit is per gezinssituatie verschillend. Dit heeft te maken met de hoogte van het gezinsinkomen en het type opvang dat je wilt afnemen. Bereken je netto kosten via de calculator of maar een afspraak met ons  servicebureau.

Alle nieuwe ouders / verzorgers worden getoetst op betaalwaardigheid in de vorm van een risicoprofiel. Het doel is om al in een heel vroeg stadium in contact te treden, naar oplossingen te zoeken en uiteindelijk je kind toch te plaatsen. Want het belang van de kinderen, daar gaat het om bij ons. Het betreft een online check op betaalwaardigheid. Deze check voldoet aan alle wettelijke eisen gesteld door de AVG.

Je ontvangt de factuur via je mailbox omstreeks de 15e van de maand. Wij factureren altijd één maand vooruit.

De factuur wordt doormiddel van automatische incasso afgeschreven op de 23e van de maand. Indien deze datum in het weekend valt, wordt de factuur de eerste werkdag na het weekend geïncasseerd. Voor automatische incasso teken je bij inschrijving een machtigingsformulier. Dit is verplicht.

Stuur een bericht via het contactformulier of bel naar (013) 577 49 88 en vraag naar een collega van de planning.

De Belastingdienst betaalt de 20e van de maand of de eerstvolgende werkdag aan ouders/verzorgers de toeslag (voor de volgende kalendermaand), mits deze door de Belastingdienst aan jou s toegekend. Wijzigingen bij de Belastingdienst nemen circa 6-8 weken in beslag.

Je ontvangt jaarlijks de jaaropgaaf over het vorige kalenderjaar (uiterlijk in de maand maart). Tevens wisselen wij jaarlijkse gegevens uit met de Belastingdienst Toeslagen. Wij zijn dit wettelijk verplicht.

Dit kun je per mail aanvragen via het contactformulier.

Dit kan via het contactformulier. Wij verzoeken duidelijk aan te geven per welke datum deze wijziging ingaat en voor welke gezinsleden.