KC Tuindorp.

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders / verzorgers van kinderen die gebruik maken van de desbetreffende kinderopvang. De oudercommissie fungeert als schakel tussen het management van de locatie en de ouders / verzorgers van de kinderen. Samen zorgen we ervoor dat kinderen met een glimlach van de kinderopvang thuiskomen.

Welke taken?
De oudercommissie kan adviseren over tal van zaken, zoals het pedagogisch beleid, kwaliteitsbeleid, tarieven, risico-inventarisatie, veiligheid en gezondheid.

Wat is het doel?
De belangen van kinderen en de ouders/verzorgers op een zo goed mogelijke manier behartigen bij het management.

Frequentie bijeenkomsten
4 à 5 keer per jaar komt de commissie bij elkaar. Hierbij sluit ook de assistent leidinggevende aan.  Iedere ouder/ verzorger heeft toegang als toehoorder tot de vergadering, mits van tevoren aangemeld bij de voorzitter van de oudercommissie.

Aanmelden?
Wil je onderdeel uitmaken van de oudercommissie? Maak dit kenbaar bij onze oudercommissie of bij de assistent leidinggevende of locatiemanager van de locatie.

Lid van BOinK
De oudercommissie is lid van BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. Alle ouders / verzorgers zijn automatisch lid.

David

Mij naam is David Mambre. Papa van Keanu, Cainoa en recentelijk weer papa geworden van een derde zoon. Ik vind het leuk om met de oudercommissie mee te mogen doen. Als een werktuigbouwkundige is de oudercommissie een heel andere taak van expertise en daar kan ik nog veel meer in groeien. Ik hoop dat ik samen met de andere leden van de oudercommissie de stem van de ouders kan laten horen.

Bianca

Ik ben Bianca Schraven en een van de moeders van Fleur en Jasper. De kinderen gaan naar de BSO en KDV. Sinds 2017 ben ik al lid van de oudercommissie van De Spelende Kinderopvang. Ik vind het een hele fijne opvang en wil op deze manier een steentje bijdragen in aandachtspunten die de kwaliteit nog meer kunnen verbeteren van de opvang. Dus hebben jullie vragen en/of opmerkingen dan hoor ik het graag. Zelf ben ik werkzaam als Adviseur Bedrijfsveiligheid Milieu bij de Landmacht.

Reyhan

Mijn naam is Reyhan Inceel en ik ben een nieuw lid binnen de oudercommissie.  Ik ben getrouwd met Volkan en moeder van Cihan (4 jaar) en Turkan (2 jaar). Beide zijn kort geleden gestart bij De Spelende Kinderopvang. Ik ben zelf werkzaam binnen de kinderopvang, namelijk als vestigingsmanager bij Kibeo in Terheijden. De reden waarom ik in de oudercommissie wilde was omdat ik graag meedenk over de ontwikkelingen die toegepast kunnen worden. Ik ontmoet jullie graag op het schoolplein. Lijkt het jou ook interessant om mee te denken? Wij zijn altijd op zoek naar meer leden.

Remco

Ik ben Remco van Gils en papa van Julian, Feline en Thobin. Ze komen al jaren bij De Spelende Kinderopvang. Eerst bij de KDV en inmiddels alle drie bij de BSO. Op deze manier heb ik een goed beeld opgebouwd wat het betekent voor kinderen en ouders. Ik ben lid van de OC omdat ik het belangrijk vind dat ouders betrokken worden bij de ontwikkelingen. Overdag ben ik aan het werk bij Achmea. Daarnaast ben ik ook lid van de wijkraad Reeshof.