MVO

De Spelende Kinderopvang vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) belangrijk. We zijn graag een goed voorbeeld voor de mensen om ons heen. Wij spelen in op de volgende onderwerpen.

 • Lokale producten & diensten
  Wij steunen graag de lokale ondernemer door diensten of producten af te nemen. Denk aan brood van de bakker om de hoek.
 • Iedereen welkom
  Wij staan open voor de integratie van medewerkers afkomstig uit etnische minderheidsgroeperingen en medewerkers met een arbeidshandicap.
 • Bewustere wereld
  Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Daarom betrekken we hen spelenderwijs bij de onderdelen van MVO. Zo leren wij peuters bijvoorbeeld dat afval scheiden en energie besparen belangrijk is. Dus na het toiletbezoek even het licht uit te doen. Samen leren we ze tijdens hun dagelijkse routine omgaan met energie.
 • Hergebruik materialen
  Papier wordt nooit zomaar weggegooid en kan nog héél goed gebruikt worden met plakken en knippen. En ook als iets is uitgeknipt is het overige papier nog goed te gebruiken voor een tweede ronde.
 • Digitaal werken
  Wij werken zoveel mogelijk digitaal. Mails en overige documenten worden alléén geprint indien écht noodzakelijk.
 • Reductie CO2-uitstoot
  Bijeenkomsten zijn zoveel mogelijk via moderne communicatiemiddelen georganiseerd, zoals MS Teams. Ook stimuleren wij medewerkers en ouder(s)/verzorger(s) om zo veel mogelijk te voet of met de fiets te komen. Dit is gezond voor je lichaam en is goed voor het milieu. Voor medewerkers bieden wij een fiscaal vriendelijke fietsplanregeling aan.
 • Ondernemersraad (OR)
  Deze bestaat uit medewerkers die overleggen met de directie.
 • Gedragscode
  De gedragscode is vastgelegd in een document. Hierin staan omgangsvormen om de veiligheid van onze medewerkers en kinderen te waarborgen.
 • Vertrouwenspersoon voor onze medewerkers
  Wij vinden het belangrijk dat medewerkers hun verhaal kwijt kunnen en gehoord worden.
 • Tevredenheidsonderzoek ouders/verzorgers
  Deze worden anoniem uitgevoerd.