Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit ouders / verzorgers van kinderen die gebruik maken van de desbetreffende kinderopvang. De oudercommissie fungeert als schakel tussen het management van de locatie en de ouders / verzorgers van de kinderen. Samen zorgen we ervoor dat kinderen met een glimlach van de kinderopvang thuiskomen.

Welke taken?
De oudercommissie kan adviseren over tal van zaken, zoals het pedagogisch beleid, kwaliteitsbeleid, tarieven, risico-inventarisatie, veiligheid en gezondheid.

Wat is het doel?
De belangen van kinderen en de ouders/verzorgers op een zo goed mogelijke manier behartigen bij het management.

Frequentie bijeenkomsten
4 à 5 keer per jaar komt de commissie bij elkaar. Hierbij sluit ook de assistent leidinggevende aan.  Iedere ouder/ verzorger heeft toegang als toehoorder tot de vergadering, mits van tevoren aangemeld bij de voorzitter van de oudercommissie.

Aanmelden?
Wil je onderdeel uitmaken van de oudercommissie? Maak dit kenbaar bij onze oudercommissie of bij de assistent leidinggevende of locatiemanager van de locatie.

Lid van BOinK
De oudercommissie is lid van BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. Alle ouders / verzorgers zijn automatisch lid.

Corina

Mijn naam is Corina en getrouwd met Maikel, wij zijn trotse ouders van onze dochter Sophie (2022). Ik ben 3 dagen per week werkzaam als docent Engels op een mbo-school waar pedagogisch medewerkers worden opgeleid. Vorig jaar zijn wij op zoek gegaan naar een kleinschalige kinderopvang met een huiselijke sfeer en wij voelden ons meteen goed bij De Spelende Kinderopvang aan de Piushaven. Een rustige, veilige en gezellige omgeving waar onze dochter zich op haar eigen manier met andere kinderen mag ontwikkelen tot een zelfstandige, creatieve en kritische individu. Ik wil graag actief betrokken zijn bij de ontwikkelingen binnen de oudercommissie van de Piushaven om zo bij te dragen aan opvang waar kinderen, ouders en alle medewerkers zich gezien en gehoord voelen.

Jessica

Ik ben Jessica van Bladel, 38 jaar en getrouwd met Alex. Sinds 2022 zijn wij de ouders van ons grote wonder Jovi die uiteindelijk na een lang ICSI traject in ons leven mocht komen. We wonen aan de piushaven. Verder ben ik 4 dagen in de week werkzaam als KAM coördinator bij een bouwbedrijf uit Rosmalen. In mijn vrije tijd doe ik naast leuke dingen met man en kind ook aan voetbal en zaalvoetbal. En daarnaast ook nog wat groepslessen op de sportschool als er tijd over is.

Onze kleine man gaat op dinsdag en donderdag naar de opvang bij Duimelijntje. Hiervoor hebben wij gekozen na goede verhalen van vrienden van ons, maar ook omdat het lekker kleinschalig en huiselijk is. En omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij het leven van onze kleine was ik ook meteen enthousiast om deel te nemen aan de OC.

Als jullie vragen voor ons hebben spreek me dan vooral eens aan of vraag mijn contactgegevens aan een van de leidsters.