Diensten

Heb je vragen of wil je wijzigingen doorgeven of bespreken? Vind via deze weg de juiste contactpersoon.

Bestuur
Wij hebben een bestuurder. Het bestuur werkt conform de Governance Code Kinderopvang. 

Directie
De directie bestaat uit de algemeen directeur en de directeur kinderopvang en bedrijfsvoering.  

De algemeen directeur is voorzitter van het management team (MT) en eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en toetsing van het beleid en alle bedrijfsprocessen. Tevens heeft de algemeen directeur een belangrijke netwerkfunctie in de regio en vertegenwoordigt de organisatie. 

De directeur kinderopvang en bedrijfsvoering ontwikkelt en bewaakt de deskundige uitvoering in de praktijk van al het beleid en borging van de kwaliteit. De directeur kinderopvang en bedrijfsvoering is ook verantwoordelijk voor het servicebureau en leidinggevende van de medewerkers die hier werkzaam zijn.

Locatiemanagers
Wanneer je vragen hebt over de kinderopvang, het beleid of bijvoorbeeld de kwaliteit dan kun je terecht bij de locatiemanager. Onze locatiemanagers zijn verantwoordelijk voor de locaties van De Spelende Kinderopvang en zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. De locatiemanagers zijn tevens lid van het MT.

Assistent leidinggevende
De assistent ondersteund de locatiemanager in bijvoorbeeld de dienstroosters en het verzorgen van rondleidingen. De assistenten zijn ook beschikbaar voor al jullie vragen.

Kindplanning
De kindplanners regelen alle formele zaken rondom de planning en plaatsing van de kinderen. Ook verwerken ze alle ruilverzoeken en extra aanvrage en zijn ze het eerste aanspreekpunt wanneer jullie op zoek zijn naar een passende kinderopvang en plannen ze rondleidingen in.

HR
De HR medewerkers regelen alle formele zaken voor onze medewerkers en zijn het eerste aanspreekpunt voor nieuwe collega’s. Ook plannen ze sollicitatiegesprekken in voor de managers.

Administratie
Onze administratie staat je graag te woord voor alle financiële vragen. 

Beleidsmedewerker
De beleidsmedewerker zorgt voor handhaving op het gebied van kwaliteit, hygiëne en veiligheid. Ook is de beleidsmedewerker verantwoordelijk voor de risico-inventarisatie (RI&E) en andere wet- en regelgeving.

Pedagogisch coaches
De pedagogisch coach biedt aan pedagogisch medewerkers ondersteuning. De pedagogisch coach draagt bij aan de pedagogische kwaliteit en daarmee aan de ontwikkeling van kinderen. 

Technische dienst
Er is een technische dienst die aan de hand van een technisch logboek diverse taken uitvoert zodat de kinderen in een veilige omgeving kunnen spelen. 

Algemeen medewerkers
De algemeen medewerkers ondersteunen alle groepen met diverse huishoudelijke taken en boodschappen. Dit speciaal zodat de pedagogisch medewerkers te ondersteunen zodat ze nog meer tijd hebben om met de kinderen te kunnen spelen. 

Praktijkopleider
De praktijkopleider organiseert, coördineert en bewaakt het leertraject van stagiaires want dit zijn de medewerkers voor de toekomst!